ACE Logistics Leedu kontor läbis edukalt ISO auditid | ACE Logistics Eesti
ACE Logistics Leedu kontor läbis edukalt ISO auditid
 

Kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi juurutamist Leedus alustasime veebruaris 2016. Sissejuhatuseks viis Bureau Veritase audiitor kogu töötajaskonnale läbi koolituse, kus andis ülevaate standardite põhimõtetest. Pingutust jätkus aastajagu, et kõik tööprotsessid Eesti ning Lätiga ühtlustada. Töötasime välja mitmeid uusi protseduure, võtsime sarnaselt Eestile ja Lätile kasutusele tasakaalustatud tulemuskaardi ning koolitasime töötajaid ka selles vallas.

Suureks abiks olid Eesti ja Läti kolleegid, kes on selle teekonna juba läbinud ning oma kogemustega meid palju aitasid. Juhtimissüsteemi juurutamine aitab meil olulisel määral suurendada tööefektiivsust, kulud on paremini kontrolli all ja suudame muudatustele kiiremini reageerida. Ka personali valdkonnas oleme teinud uuendusi. Töötasime välja uute töötajate sisseelamisprogrammi, arenguvestluste süsteemi, koolituste hindamise jmt süsteemid.

Oleme aru saanud, et järjest enam lähtutakse koostööpartnerite valikul just ISO 9001 ja ISO 14001 sertifikaatidest. Keskkonnakaitse on viimastel aastatel aina suuremat kõlapinda saanud. Seepärast on sertifikaat klientide ja koostööpartnerite leidmisel väga tähtis. Sellega näitab ettevõte, et on kaardistanud peamised keskkonnaaspektid ja välja töötanud nende haldamise ning parendamise süsteemid.

Juhtimissüsteemi siseauditi viisid läbi Eesti kolleegid. Luubi alla olid keskkonnaaspektid ja terminalitöö ohutus, samuti töötajate koolitamine ning juhendamine. 30.-31. novembril 2016 toimus Leedu kontoris Bureau Veritase kahepäevane audit. Tulemus oli väga positiivne. Välja toodi vaid paar tähelepanekut. Ühtki mittevastavust ei registreeritud.

Rahvusvaheline sertifitseerimiseettevõte Bureau Veritas hindas ACE Logistics UAB juhtimissüsteemi vastavaks rahvusvahelistele standarditele: kvaliteedijuhtimissüsteemi standardile ISO 9001: 2008 ja keskkonnajuhtimissüsteemi standardile ISO 14001: 2004. Suur töö on tehtud. Täname kõiki meie kolleege, kes aitasid juhtimissüsteemi juurutada, tegid ettepanekuid protseduure muuta ning pidasid vastu kogu sellele keerulise aja.

Usume, et uus juhtimissüsteem aitab meil veelgi tõsta nii teenuste kvaliteeti kui ka klientide rahulolu.

Daiva Paliuliene
kvaliteedi- ja turundusjuht
ACE Logistics Lithuania